151. Sake Avocado

Lachs, Avocado, Fischrogen, Mayo, Sesam 1,3,4,10,a,b,c

10,00